Wergeland 2008 Vest-Agder fylkeskommune Nasjonalbiblioteket
Home

Henrik på nett

Henrik på nettet? Ikke så underlig som man skulle tro. For Henrik var hele livet levende opptatt av ny teknologi, kommunikasjonsformer og publikasjonskanaler. Med en viss rett kan han karakteriseres som vår første store mediepersonlighet. Store deler av hans liv foregikk i de offentlige medier enten det gjaldt personlige ting som kjærlighet, diktning og sykdom, eller folkeopplysning. Han byttet ut forleggere, han eksperimenterte med papirtyper og trykketeknikker. Han valgte som oftest andre medier enn boken. Han velger allsangen framfor diktlesning i enerom. Lite kjent er det at Wergeland interesserte seg særlig for sin tids fotografiske eksperimenter, som Louis Daguerres fotografiske billedmetode. Wergeland elsket mobilitet, så en byvandring i hans fotspor er helt i hans ånd. Likeledes elsket han også lyset i alle dets nyanser og han sammenliknet dikteren med ”Et foranskudt Lyn.” Så la deg derfor lede inn i historien gjennom dagens medieverden!

Kristiansand på Wergelandenes tid

Denne nettbyguiden vil vise deg vei til tre ting:

  1. Til Kristiansand på Wergelandsfamiliens tid, en internasjonal by og en kultur som satte sitt sterke preg på familien, og til steder du i dag kan finne spor av denne byen. Vi kan ikke gjenoppvekke historien, men vi kan vekke interessen for fortiden ved å se litt nærmere på de levninger og spor som finnes i dag.
  2. Den vil vise vei til livhistoriene til Henrik og tre av de mest kjente familiemedlemmene som befant seg rundt ham: Grunnlovsforfatteren, utdanningspioneren og teologen Nicolai; dikteren, menneskevennen og folkeopplyseren selv, Henrik, forfatteren, kvinnesakspioneren og europeeren Camilla Collet og idrettspioneren, generalen og landskapsformeren Oscar.
  3. Nettguiden vil vise deg til de stedene i Kristiansand der du selv kan oppleve hvordan Henriks, Camillas og Oscars idealer har preget utformingen av byen og landskapet omkring, og til steder der Kristiansand har tatt vare på minnene om dem. Vi tror en slik fysisk og konkret vei inn til Henriks dikterunivers, kanskje kan åpne nye perspektiver.

Det var Kristiansand i sine glansdager familien Wergeland opplevde da familien bodde her fra 1806 til 1817. Det var en by som sto foran sin verste krise familien forlot, da den flyttet til Eidsvoll i 1817.

Wergelandene var preget av sin tid og av sin by, men de preget også selv tiden og byen, - og ettertiden. Kanskje mer enn noen annen familie influerte disse på norsk historie. Og gjennom å se på familiens bånd til mange av de ledende kretsene i Kristiansand, vil vi kanskje forstå Henriks virksomhet bedre når vi kjenner til det miljø han sprang ut av

Kilde: Yngve Sandhei Jacobsen: Elementærmidlerne til Oplysning: trykkekunsten og daguerotypi hos Wergeland. May-Brith Ohman Nielsen.