Løgnen kun Sekunden vinder. Intet Sandhedsord forsvinder.

Se flere sitater