Lykke eller Ulykke ligger fremfor alt i de Anskuelser, man har om samme.

Se flere sitater

Her finnes et variert utvalg av aktiviteter for deg som vil finne mer ut om hvem Henrik Wergeland egentlig var! Du må ikke være skoleelev for å synes at stoffet er relevant eller interessant for deg. Her holder det å ha en nysgjerrighet for mennesket og forfatteren Henrik Wergeland. Se også Utdanningsdirektoratets veiledning om hvordan skolene kan knytte seg til Wergeland-jubileet og Mangfoldsåret.

Til læreren inneholder lærerveiledninger som gir tips om hvordan man kan bruke nyhetsproduksjon og digitale fortellinger som en artig arbeidsmetode i tilnærmingen til Wergeland.

Quiz inneholder oppgaver for deg som synes det er gøy med quiz eller lignende kunnskapstester.

Puslespill inneholder to puslespill du kan leke deg med. Et prospekt over Kristiansand sett fra toppen av masta på en båt, malt i begynnelsen av 1800-tallet. Og et som viser vase med blomster.

Poetisk lek har, som tittelen tilsier, en lekende tilnærming til noen av Wergelands mest kjente dikt og barnesanger. Her kan du bl.a. teste ut hvor godt du egentlig husker f.eks. "Nisser og dverge", eller du kan prøve ut rollen som Wergelands medforfatter og dikte videre på noen av diktene hans.

Mennesket og forfatteren kan være et nyttig redskap for deg som holder på med et prosjekt om Wergeland eller bare har lyst til å finne litt mer ut om han. Disse informative tekstene er også ment å være et godt kildegrunnlag for og vinkling til en fiktiv (oppdiktet) nyhetssak eller en digital fortelling om forfatteren.

Fordypningsoppgaver passer for deg som har lyst til å bryne deg litt på dikterens tekster, deres aktualitet og litterære impulser.

Veier til Wergeland består av 12 artikler fordelt på tre grupper. Artiklene utgjør en helhet med en indre progresjon, men du kan godt velge å arbeide med bare noen av dem. Primært er artiklene skrevet med tanke på elever i videregående skole. Mange kan også leses på høyere eller lavere trinn og av folk flest.

Linn Bay Gundersen, 13. juni 2013 | Skriv ut siden