Umuligt? Nei! grib bare an, og byd alvorligt til! Tro mig, min Ven, Den meget kan, som bare rigtigt vil.

Se flere sitater

Alt av Henriks diktning er ikke alltid like enkel å forstå. Det er gjerne språkføringen, bildebruken og formen som kan være vanskelig tilgjengelige. Det er imidlertid ingen umulig oppgave å "knekke koden" til mange av de kortere diktene. Med litt egeninnsats og vilje til å gjøre seg kjent med noen av diktene til Henrik, kan du hjelpe andre med å forstå diktningen hans.

Til høyre ser du titler på noen av Henriks kortere dikt. Moderniser noen av diktene til eget skriftspråk, det være seg bokmål eller nynorsk. Du kan også forsøke å modernisere til egen dialekt! Prøv å være mest mulig tro mot diktets egenart og finn ord som uttrykker det samme innholdet. Ikke skriv om ord som du ikke har vanskeligheter med å forstå.
Her er "Kysset" i originalform og modernisert versjon:
"Endnu, endnu, o Elskte, en Sekund
    lad mine Læber paa din søde dvæle!
Da smelter Grændsen mellem vore Sjele.
    Det er din Sjel jeg kysser paa din Mund."
"Ennå, ennå, o elskte, et sekund
    la mine lepper på din søte dvele!
Da smelter grensen mellom våre sjeler.
    Det er din sjel jeg kysser på din munn".
Denne moderniseringen er veldig tro mot originalen. Prøv å ta det samme hensynet i din egen modernisering av Henrik Wergeland.

Linn Bay Gundersen, 24. januar 2008 | Skriv ut siden