Hvo finder i sig Selv ei Fred, forgjæves søger den paa andet Sted.

Se flere sitater
Henrik Wergeland var sterkt påvirket av opplysningstidens idealer. Han trodde på slagordene ’frihet, likhet og brorskap’ fra den franske revolusjon. Sterkt påvirket av Rousseaus idé om at "Et Demokrati fordrer opplyste borgere", mente Wergeland at veien til frihet gikk gjennom opprettelsen av et demokrati. Først i et demokratisk Norge kunne folk flest få en mulighet til å oppnå fullverdige borgerrettigheter.
Wergeland mente at Norge hadde en lang vei å gå for å oppnå et slikt demokrati. Norge hadde et godt utgangspunkt i den unge og radikale grunnlovenen av 1814. I følge Wergeland var en håndhevelse av § 100 en spesielt viktig forutsetning for demokratiet: 
"Ytringsfrihed bør finde Sted. Ingen kan holdes retslig ansvarlig for at have meddelt eller modtaget Oplysninger, Ideer eller Budskab, medmindre det lader sig forsvare holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelse i Sandhedssøgen, Demokrati og Individets frie Meningsdannelse [...]". (Sjekk hvilke endringer § 100 har gjennomgått).
Wergeland var spesielt opptatt av forhold som la hindringer i veien for en fullverdig ytringsfrihet, fordi han mente slike gjorde en demokratisk utvikling vanskelig. Mediene var et stort problem, fordi både avis- og forlagsbransjen gjerne beskyttet de høyere klassers verdier og interesser. Det fantes unntak, og Wergeland visste å utnytte disse talerørene til å ytre sin mening, gjerne gjennom et passe samfunnsrefsende dikt:
"[...] Kan Aandens Kilder, Tankens Flugt
                         da taale Tvang?
Skal Sandhed ikkun
[kun] straale smukt,
 i eget Hjerte indelukt, som jamrende Aladdins Frugt
          i Hulen trang?".

(Les hele diktet "For Trykkefriheden").
I diktet "Sandhedens Armée" viser Wergeland hvordan ordene kan få reell makt og bidra i retning av en demokratisk utvikling, som kjennetegnes nettopp av sannhet:
"Fremad dog, I usle Rader!
    Hær af Ord!
Eder Seiren dog paa Jord
lovet er af Lysets Fader, 
    naar I tjene
Sandheden, hans Barn, alene".

(Les hele diktet "Sandhedens Armée").

Linn Bay Gundersen, 3. januar 2008 | Skriv ut siden