Jeg elsker ikke evindelig blaa Himmel, som jeg hader dumme glanende Øine.

Se flere sitater

Trinn 6 og 7 ved Fagerholt skole har satt opp en forestilling om Wergelands barndom i Kristiansand.

Skuespillet er laget av lærer på Fagerholt, Leiv Torstveit og inneholder bl.a. flere kjente barnesanger av Wergeland. Skolens bilder fra oppsetningen.
Skuespillet er nå mulig å laste ned fra denne siden for de som ønsker å se å det, eller sette det opp på sin skole.

3754_M-fen RPf FU4


Kilde: Pedagogisk Senter

Birgitte Kleivset, 19. mai 2008 | Skriv ut siden