Hersk over Dyret! over dig Selv, det første i Rækken!

Se flere sitater

Henrik Wergeland skrev mange dikt der han nevner ulike blomster. Hvordan ser egentlig disse blomstene ut? Hvorfor nevner han akkurat disse blomstene?

Høsten 2008 deltok elever i 1. - 4. klasse i Søgne kommune på kreativt ullverksted med utgangspunkt i Wergelands dikt om blomster. Opplegget ble laget som turne for Den kulturelle skolesekken i Vest-Agder. 
Elevene så på friske blomster og bilder av blomster, og biologen (Beate) fortalte litt om hvordan blomster er bygd opp i 4 hoved-deler. Deretter tovet elevene hver sin Wergeland-blomst i kardet ull. Ullblomstene skulle ligne mest mulig på den virkelige blomsten, og inneholde de 4 hovedbestanddelene til en blomst. Elevene surret kardet ull rundt en stein og tovet, etter tovingen ble blomsten klippet opp med riktig antall kronblader og steinen fjernet. Elevene surret ulltråd i to farger og festet inni blomsten som griffel og støvbærer. Blomster som har traktform passer best å lage på denne måten, blant annet blåklokker, liljer, valmuer og tulipaner.
Til opplegget er det laget en lærerveiledning (den ligger som pdf i høyre felt) som kan brukes som utgangspunkt for å lage et lignenede opplegg i egen skoleklasse.

Valmue, opiumsvalmue (Papaver somniferum) Bli inspirert av Wergelands mange dikt om blomster. Her er en opiumsvalmue. Foto: Ole Høiland.
Lage blomst Beate Strøm Johansen Og lag din egen ullblomst. Dette skal bli en lilje. I lærerveiledningen til høyre får du forklaring på hvordan du gjør det.
Wergelands blomster i ull Her er lilje, blåveis, epleblomst og tulipan, alle tovet i kardet ull.


Målet med dette opplegget er:
• Å utfordre elevene til kreativt arbeid ved å kombinere naturfag og kunst og håndverk.
• Elevene skal få prøve å arbeide med ull (et nytt materiale for mange), de skal få kjennskap til enkelte norske blomster og de skal få et nærmere forhold til dikteren Henrik Wergeland.
• Undervisningsopplegget skal samtidig bidra til faglig oppdatering av lærerne, med håp om at lærerne vil benytte den kunnskapen og de håndverksmessige teknikkene i sin framtidige undervisning. Dette gjelder både innen kunst og håndverk der lærerne lærer toving, samt innen naturfag der basale botaniske begreper blir tillagt vekt.
Kompetansemål i kunst og håndverk:
Elevene skal kunne lage enkle gjenstander og former i papir og tekstil gjennom å rive, klippe, lime, tvinne og flette. Elevene skal kunne lage enkle gjenstander gjennom å strikke, veve, filte, sy, spikre og skru i ulike materialer. Elevene skal bruke enkle, hensiktsmessige håndverktøy i arbeid med leire, tekstil, skinn, og tre.
Kompetansemål i naturfag:
Mangfold i naturen: Elevene skal kunne gjenkjenne og beskrive noen plante- og dyrearter og sortere dem. Elevene skal kunne samtale om livssyklusen til noen plante- og dyrearter. Elevene skal kunne observere og notere hva som skjer med et tre eller annen flerårig plante over tid.
Forskerspiren: Elevene skal kunne bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner på ulike måter.

Judith Seland Nilsen, 9. september 2008 | Skriv ut siden