Ord? Som Verden saa foragter?                  Ord i Digt? Endnu meer foragteligt!

Se flere sitater

Henrik Wergeland skrev mange dikt der han nevner ulike blomster. Hvordan ser egentlig disse blomstene ut? Hvorfor nevner han akkurat disse blomstene?

Høsten 2008 deltok elever i 1. - 4. klasse i Søgne kommune på kreativt ullverksted med utgangspunkt i Wergelands dikt om blomster. Opplegget ble laget som turne for Den kulturelle skolesekken i Vest-Agder. 
Elevene så på friske blomster og bilder av blomster, og biologen (Beate) fortalte litt om hvordan blomster er bygd opp i 4 hoved-deler. Deretter tovet elevene hver sin Wergeland-blomst i kardet ull. Ullblomstene skulle ligne mest mulig på den virkelige blomsten, og inneholde de 4 hovedbestanddelene til en blomst. Elevene surret kardet ull rundt en stein og tovet, etter tovingen ble blomsten klippet opp med riktig antall kronblader og steinen fjernet. Elevene surret ulltråd i to farger og festet inni blomsten som griffel og støvbærer. Blomster som har traktform passer best å lage på denne måten, blant annet blåklokker, liljer, valmuer og tulipaner.
Til opplegget er det laget en lærerveiledning (den ligger som pdf i høyre felt) som kan brukes som utgangspunkt for å lage et lignenede opplegg i egen skoleklasse.

Valmue, opiumsvalmue (Papaver somniferum) Bli inspirert av Wergelands mange dikt om blomster. Her er en opiumsvalmue. Foto: Ole Høiland.
Lage blomst Beate Strøm Johansen Og lag din egen ullblomst. Dette skal bli en lilje. I lærerveiledningen til høyre får du forklaring på hvordan du gjør det.
Wergelands blomster i ull Her er lilje, blåveis, epleblomst og tulipan, alle tovet i kardet ull.


Målet med dette opplegget er:
• Å utfordre elevene til kreativt arbeid ved å kombinere naturfag og kunst og håndverk.
• Elevene skal få prøve å arbeide med ull (et nytt materiale for mange), de skal få kjennskap til enkelte norske blomster og de skal få et nærmere forhold til dikteren Henrik Wergeland.
• Undervisningsopplegget skal samtidig bidra til faglig oppdatering av lærerne, med håp om at lærerne vil benytte den kunnskapen og de håndverksmessige teknikkene i sin framtidige undervisning. Dette gjelder både innen kunst og håndverk der lærerne lærer toving, samt innen naturfag der basale botaniske begreper blir tillagt vekt.
Kompetansemål i kunst og håndverk:
Elevene skal kunne lage enkle gjenstander og former i papir og tekstil gjennom å rive, klippe, lime, tvinne og flette. Elevene skal kunne lage enkle gjenstander gjennom å strikke, veve, filte, sy, spikre og skru i ulike materialer. Elevene skal bruke enkle, hensiktsmessige håndverktøy i arbeid med leire, tekstil, skinn, og tre.
Kompetansemål i naturfag:
Mangfold i naturen: Elevene skal kunne gjenkjenne og beskrive noen plante- og dyrearter og sortere dem. Elevene skal kunne samtale om livssyklusen til noen plante- og dyrearter. Elevene skal kunne observere og notere hva som skjer med et tre eller annen flerårig plante over tid.
Forskerspiren: Elevene skal kunne bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner på ulike måter.

Judith Seland Nilsen, 9. september 2008 | Skriv ut siden