Se, god er al Guds Skabnings Hær Fornuften dog det Bedste, thi den hans Billed bær. Gud derfor elsker den især.

Se flere sitater

De fleste elever lar seg motivere av tanken på at det de har produsert kan bli lest av andre. Dette nettstedet byr på muligheter for å publisere elevers egne nyhetssaker om Wergeland. Dermed kan de også få "smake litt" på hvordan det er å være journalist.

Lærer mailer elevproduksjoner som vedlegg til redaksjonen: wergeland2008@vaf.no . Merk mail med "elevproduserte nyheter".

Linn Bay Gundersen, 13. november 2007 | Skriv ut siden