Klag ikke under Stjernerne over Mangel paa lyse Punkter i dit Liv.

Se flere sitater

De fleste elever lar seg motivere av tanken på at det de har produsert kan bli lest av andre. Dette nettstedet byr på muligheter for å publisere elevers egne nyhetssaker om Wergeland. Dermed kan de også få "smake litt" på hvordan det er å være journalist.

Lærer mailer elevproduksjoner som vedlegg til redaksjonen: wergeland2008@vaf.no . Merk mail med "elevproduserte nyheter".

Linn Bay Gundersen, 13. november 2007 | Skriv ut siden