Fremad mod alle Baand, som qvæle Aand og Haand! Fremad til Alt, som Sandt er og Frit!

Se flere sitater

Hva har Walk With Wergeland i Kristiansand med Wergeland-jubileet å gjøre?

Det er flere grunner til det. Selv om den mest kjente fortellingen om Henriks liv er knyttet til Eidsvoll og Kristiania, finnes det imidlertid også en historie om Henrik og fødebyen. Moderne oppfatninger om fortellinger legger dessuten vekt på stedets betydning for menneskers utvikling. Lukter, lyder, synsinntrykk kan være like viktig som intellektuelle impulser.
Ved å følge i Henrik og Wergeland-familiens fotspor gjennom Kristiansand vil du kanskje få en litt mer nær og levende forståelse av Henriks oppvekst, hans liv og produksjon.
Walk With Wergeland ved å velge lenken på bildet av Henrik Wergeland i Wergelandsparken på høyre side.

Jahn Holljen Thon, 19. januar 2008 | Skriv ut siden