Misnøiet ofte med dit Eget, Du ønsker dig saamangt og meget; men tak din Gud, som gav ei mere, end hvad han saae, du kunde bære

Se flere sitater

Det store bildet av hva som kan regnes som arven etter Wergeland, lar seg vanskelig gripe i en oversiktsartikkel. Men aspekter av virkningshistorien til den 200 år gamle dikteren og mannen vil vi gjerne få fram under dette menypunktet.

Wergeland og teatret etter 1845 er et av aspektene som blir beskrevet. Les om institusjonsteatrenes forhold til Wergeland fram til i dag, og om Suttungteatret.
Wergeland har inspirert mange – unge og eldre, kunstnere og andre – og noen av dem kommer til orde her.
Også noen av foredragene fra jubileumsåret 2008 er publisert her.
Velg i meny til venstre.

Gro Roksand, 21. januar 2008 | Skriv ut siden