Heller end i Kiste samle Guld,saml du din Hjerneskal fuld!

Se flere sitater

Fra seminaret "Wergeland og Europa" ved Norsk Litteraturfestival, Lillehammer 2008

"Det er ikke mulig å forstå Wergelands diktning og øvrige virke utenfor et videre europeisk perspektiv." Slik innledes programmet til seminaret "Wergeland og Europa", som Wergeland 2008 arrangerte i samarbeid med Norsk Litteraturfestival 28. og 29. mai 2008. En rekke fagpersoner fra Norge og Europa ble invitert til å holde foredrag om Henrik Wergeland og den europeiske sammenhengen som hans verk befinner seg i.
Her er manuskriptet til Gudleiv Bøs foredrag "Det tyske og det franske i Wergelands norske virkningshistorie" (pdf) (publisert etter avtale).
Gudleiv Bø er professor i nordisk litteratur ved Universitetet i Oslo. Han har utgitt bøker om Arne Garborg, Henrik Ibsen, om folkedikting og populærkultur. Han siste bok er Å dikte Norge. Dikterne om det norske (2006). Bø har publisert en rekke artikler om litterære emner i tidsskrift og samleverk.

Gro Roksand, 4. november 2008 | Skriv ut siden