Boghylden er den Stige,der fører til at blive Overmandens Lige.

Se flere sitater

Om Wergeland i samtidslitteraturen – og om diktet ”Cain og Abel”Foredraget "På litteraturens skraphaug. Om Wergeland i samtidslitteraturen – og om diktet 'Cain og Abel'" ble holdt som et innlegg på et seminar om Henrik Wergeland på Universitetet i Oslo, Institutt for lingvistiske og nordiske studier 17. oktober 2008.
Materialet vil senere inngå i en bok om Hans Herbjørnsrud sitt forfatterskap av Kaja Schjerven Mollerin. Boken utgis på Gyldendal Norsk Forlag. 
Les hele foredraget her (pdf).

Kaja Schjerven Mollerin, 31. oktober 2008 | Skriv ut siden