Fremad mod alle Baand, som qvæle Aand og Haand! Fremad til Alt, som Sandt er og Frit!

Se flere sitater

Fra Suttungteatrets oppsetting av Sinclairs Død på Tangen samfunnshus, Hedmark, 1981
Regi: Sigrid Salen
Sinclairs Død, Suttungteatret 1980
Plakat og tegning: Tore Lahn
Fra Sinclairs Død. Suttungteatrets oppsetting på Tangen samfunnshus i Hedmark, 1981
På scenen: Richard Sydness (1956–1981) (Sinclair) og Hilde Kveim (lady Sinclair)
Foto: Tore Lahn
Fra Sinclairs Død. Suttungteatrets oppsetting på Tangen samfunnshus, Hedmark, 1981
På scenen: Hilde Kveim
Foto: Tore Lahn
Sinclairs Død. Suttungteatrets oppsetting på Tangen samfunnshus, Hedmark, 1981
På scenen (fra venstre): Ukjent, Peter Kippersund, Anne Jorunn Kydland, Yngve Birkeland, Kristin Hobson, Tore Lahn
Foto: Ukjent
Sinclairs Død. Fra Suttungteatrets oppsetting på Tangen samfunnshus, Hedmark, 1981
På scenen (fra venstre): Hilde Kveim, Richard G. Sydness Richard G. Sydness (1956–1981), Tore Lahn, Kristin Hobson, Yngve Birkeland
Foto: Ukjent

admin, 13. april 2008 | Skriv ut siden