Boghylden er den Stige,der fører til at blive Overmandens Lige.

Se flere sitater

I de 37 årene han levde, fra 1808 til 1845, gjorde Henrik Wergeland seg bemerket på usedvanlig mange områder. Stoffet publisert under menypunktet Mangfoldige Wergeland presenterer deler av dikteruniverset han skapte og saker han var engasjert i. Du finner også biografiske opplysninger og fortellinger. Her en kort oversikt med årstall. (Flere opplysninger i "Kronologisk bibliografi" i Samlede Skrifter.)

 

1808

Henrik Arnold Wergeland ble født i Kristiansand 17. juni.

1817

Familien flyttet til Eidsvoll på forsommeren.

1819–25

Henrik gikk på Christiania Cathedralskole. Bodde hos onkel Aubert (gift med morens søster) på Akershus festning fra 1819, flyttet til Lakkegata antakelig høsten 1821. Innmeldt som elev på nyopprettet tegneskole 1820. Skrev noveller, dramatikk og dikt. Første fortelling på trykk i Morgenbladet 17. juli 1821, ”Blodstenen”. Laget i 1824 Vademecum eller Collection de Carricatures ved H.W., en samling satiriske tegninger med tekst (ikke utgitt, men i anledning Wergelands 200-årsjubileum har Nasjonalbiblioteket laget en nettpresentasjon – www.nb.no/vademecum).

1825

Henrik ble student, samtidig med Welhaven. Teologistudier fra 1826.

1825–26

Vennskaps- og kjærlighetsdikt. Avstandsforelsker. Først i Ida Haffner og senere i Emilie Selmer. Traff Hulda Malthe i et juleselskap i Kristiania 1826.

1827

Hans første trykte bok, farsen Ah! kom i desember. En del Stella-dikt ble til. Kastet seg ut fra ei låvebru etter at Hulda Malthe avviste hans frieri for andre eller tredje gang.

1828

Irreparabile Tempus, Sinclars Død. Fridde til Elise Wolff i september og fikk vennlig, men bestemt nei.

1829

Torvslaget 17. mai i Kristiania. Teologisk embetseksamen. Phantasmer og Digte. Første Ring.

1830

Skabelsen, Mennesket og Messias. Startet sin folkeopplysningsvirksomhet, bl.a. gjennom For Almuen (1.–4. hefte.). Utga farsen Harlequin Virtuos. Saken mot Präem begynte. Striden med Welhaven tok til. Reiste til Sverige med faren og søsteren Camilla, møtte unionskongen Karl Johan for første gang.

1831

Hvi skrider Menneskeheden saa langsomt frem? Reisen til England og Frankrike. Revolusjonsdiktning, bl.a. ”Det befriede Europa”.

1832

Vestlandsreisen. Nordmandens Katechisme. Om norsk Sprogreformation (skrevet 1832 men trykt i 1835). Studenterforbundet ble grunnlagt. Farsen Om Smag og Behag man ikke disputere.

1833

Nicolai Wergeland ga ut Retfærdig Bedømmelse af Henrik Wergelands Poesie og Karakteer, svar på Welhavens angrep på Henrik Wergeland året før. "Tale ved Afsløringen af Christian Krohgs Minde 17de Mai 1833" i Kristiania, Sortkridttegninger, Spaniolen, "Tale til Menneskeligheden i Menneskeheden. Af Vesle-Brunen". Om sommeren var Oehlenschläger i Norge.

1834

Digte. Anden Ring (skrevet 1833, men i bokhandelen først i 1834). Demringsfeiden. Norges Historie (For Almuen). Talen "Til Forfædrenes Minde" i Eidsvoll. Studerte medisin til 1836.

1835

Papegøien, De sidste Kloge og andre farser samt dramaene Den indiske Cholera og Barnemordersken. 18. september ble hans eneste sønn, Olaf, født utenfor ekteskap, moren var Gunhild Mathea Larsdatter fra Eidsvoll.

1835–37

Redaktør av Statsborgeren. Politisk strid.

1837

Stockholmsfareren, Zobolam, Kong Carl Johans Historie, Stockholmsfareren No. 2.

1838

Campbellerslaget. Forlovet seg med Amalie Sofie Bekkevold. Poesier.

1839

Wergeland fikk lønn av kongens egen kasse. Søkadetterne iland, farsene Kringla og Den Konstitutionelle. Sange for den norske Sjømand. Henrik og Amalie Sofie ble viet av Nicolai Wergeland på Eidsvoll 27. april. Leverte inn forslag til Stortinget om å stryke den delen av Grunnlovens § 2 som nektet jøder adgang til riket.

1839–45

Folkeopplysningsbladet For Arbeidsklassen.

1840

Jan van Huysums Blomsterstykke, Vinterblommer i Barnekammeret, Vord Lys, "Skaaltale for et godt Aar", farsene Lyv ikke! og Verden tilhører Os Jurister. Utnevnt til Norges første riksarkivar.

1841

Grotten ble bygd, innflytting 17. mai. Striden med Daa. Engelsk Salt, Vinægers Fjeldeventyr, Svalen, Langeleiken, "Mig Selv", Indlæg i Jødesaken. Venetianerne oppført.

1841–43

Norges Konstitutions Historie.

1842

Biografi om folkeføreren Christian Lofthus. Jøden, Jødesagen i det norske Storthing.

1843

Biografi om Ole Bull. Venetianerne.

1843–44

Historiens Resultat.

1844

I februar fikk Wergeland regning på saksomkostningene ved Praëm-saken. Karl Johan døde. Wergeland ble syk i mai. "Paa Sygeleiet", Læsebog for den norske Ungdom, Den engelske Lods, Jødinden.

1845

Mennesket (utkom på nyåret). Måtte selge Grotten. Fikk bygd Hjerterom i Pilestredet i Kristiania. Utvidet utgave av Nordmandens Katechisme. Grunnla Kaal- og Root-selskabet. Hospitaldiktene, "Til min Gyldenlak", "Til Foraaret", "Den smukke Familie". Hassel-Nødder, Fjeldstuen. 12. juli døde Henrik Wergeland og ble gravlagt 17. juli på Vår Frelsers gravlund.

Kilder:
Harald Beyer: Henrik Wergeland. Oslo 1946
"Kronologisk bibliografi", i Henrik Wergeland: Samlede Skrifter, b. VI 2. Utgitt v. Herman Jæger, Didrik Arup Seip mfl. Kristiania/Oslo 1918–1940.

Gro Roksand, 13. juni 2013 | Skriv ut siden