Fremad mod alle Baand, som qvæle Aand og Haand! Fremad til Alt, som Sandt er og Frit!

Se flere sitater

Original tittel:

Aktøren

Utgitt:

Synopsis 1836, manus tapt

Ikke spilt

Kristin Lyhmann, 13. januar 2008 | Skriv ut siden