Nyd kun den Fryd, hvis Eftersmagdit Hjerte gjemmer med Behag.

Se flere sitater

admin, 14. juni 2013 | Skriv ut siden

 • Andreas G. Lombnæs, 22.01.2008 00:00:00

  Skjønnhet og smerte. Henrik Wergelands dikt fra dødsleiet

  Les mer
 • Vigdis Ystad, 22.01.2008 00:00:00

  "Til Foraaret"

  Wergeland trodde selv at dette skulle bli hans siste dikt. Det ble skrevet 21. mai (mindre enn en...

  Les mer
 • Jørgen Magnus Sejersted og Eirik Vassenden, 22.01.2008 00:00:00

  "Pigen paa Anatomikammeret" – kort analyse

  Diktet bringer sammen sosial kritikk og romantisk skjønnhetsdyrking. Sentralmotivet, kvinnen, er en...

  Les mer
 • Vigdis Ystad, 22.01.2008 00:00:00

  "Til en Gran"

  Diktet er i klassisk forstand en ode, dvs. et dikt som hyller en bestemt person eller gjenstand – i...

  Les mer
 • Jørgen Sejersted og Eirik Vassenden, 22.01.2008 00:00:00

  "Den første Omfavnelse" – kort analyse

  Dette diktet er blant Wergelands mest erotisk ladete tekster. Motivet er den unge mannen som for...

  Les mer
 • Vigdis Ystad, 22.01.2008 17:05:00

  "Eivindvig"

  Midtsommers 1832 startet Wergeland en fottur gjennom Opplands-bygdene, Gudbrandsdalen, Jotunheimen,...

  Les mer
 • Geir Uthaug, 22.01.2008 19:50:00

  Kjærlighetsdiktning

  Kjærligheten har alltid hatt en høy stjerne hos diktere. Det gjelder i høyeste grad Henrik...

  Les mer
 • Dagne Groven Myhren, 12.05.2008 11:40:00

  "Til Sylvan (En Botaniker)" – et vårdikt med skapelsesmotiv

  Skapelsesmotivet er ett av de mest sentrale motiv i Henrik Wergelands diktning. I diktet ”Til...

  Les mer