Gods gjør Mod, Mod gjør Overmod, Overmod sjelden god.

Se flere sitater

På ressurstorget kan enkeltpersoner, grupper, institusjoner og utgivere tilby sine Wergeland-ressurser til dem som er på jakt etter ideer og bidrag til sin Wergeland-feiring. Alle som har noe å tilby eller som søker en ressurs som kan inngå i en markering av Henrik Wergeland, inviteres til å benytte seg av torget.

Ressursene er organisert i følgende kategorier:

Foredrag, undervisning

Muntlige framstillinger av forskjellig art, fra forskningsbaserte forelesinger til personlig pregede kåserier

Forestillinger, opplesninger, konserter

Store og små framføringer av scenisk karakter

Nye(re) utgivelser

Bøker, artikler, tidsskrifter, dvd-er, cd-er o.l.

Jubileumsmynt

Norges Banks Wergeland-mynt i anledning jubileet

Designelementer

Fra nettstedets designer: logo, palett, illustrasjoner, invitasjon/program-mal, Wergeland-handlenett m.m. og fra Wergeland 2008: plakater, bannere

Wergeland-sitater

Wergeland-sitater i original språkdrakt

Eksterne lenker

Lenker til relevante nettsteder


Til dere som ønsker å tilby Wergeland-ressurser på nettstedet:
Send en kort redegjørelse om det du har å tilby, på epost til
wergeland2008(at)nb.no. Redegjørelsen bør inneholde (i den grad de enkelte punkter er relevante):

1

Kategori*

2

Tittel*

3

En konsentrert innholdsbeskrivelse, maks. 700 tegn (med mellomrom). (For foredrag er tittel/tema tilstrekkelig)*

4

Aktuelle målgrupper *

5

Varighet*

6

Kontaktinformasjon: epost, telefon, adresse (det som ønskes) *

7

Spesielle krav knyttet til framføring (lokale, sceneforhold, instrumenter etc.)

8

Henvisning til hjemmeside og/eller nettsted hvor prosjektet er nærmere beskrevet

9

Avgrensninger med hensyn til perioder og/eller regioner

10

Referanser og/eller henvisning til kritikker

11

Opplysninger om økonomiske forhold


Punkter merket * må inngå i redegjørelsen.
Den som har flere tilbud, sender inn en redegjørelse for hvert av dem.
Nettredaksjonen vil utarbeide redigerte presentasjoner av de mottatte tilbudene og legge dem ut på nettstedet. Anmodninger om endringer i presentasjonen sendes på epost til wergeland2008(at)nb.no.
Til dere som ønsker å benytte torgets Wergeland-ressurser:
Forhandlinger om betingelser og avtaleinngåelse skjer direkte mellom bestiller og tilbyder.
Vi minner også om nettstedets arrangementskalender og inviterer alle som gjennomfører Wergeland-arrangementer, til å kunngjøre sine prosjekter der.

Gro Roksand, 21. januar 2008 | Skriv ut siden