Vær i Et og Alt dig Selv! Det er Sejrens Kunst, min Sjel!

Se flere sitater

Logoen for Wergeland 2008 er utviklet av Vest-Agder fylkeskommune v/ Marita Grimsø. Fylkeskommunen/ Marita Grimsø har opphavsretten til logoen. Wergeland 2008 har inngått avtale med fylkeskommunen om bruk av merket som Wergeland 2008s offisielle logo. Se under hvilke retningslinjer og regler som gjelder for bruk av logoen.

Logo i farge Logo svart Logo hvit med svart bakgrunn
Farge (jpeg 256 kb)
Svart (jpeg 233 kb) Negativ (jpeg 196 kb)

Legg til mappe med alle logovariantene (jpeg- og gif-format 526 kb).Legg til mappe med logovarianter til trykksaker (eps-format 657 kb).

1. Logoen har tre sentrale bruksområder:

a) Det offisielle merket for jubileumsorganisasjonen Wergeland 2008 som er et samarbeid mellom Eidsvoll 1814, Nasjonalbiblioteket og Riksarkivet.

b) Det offisielle merket for nettstedet www.wergeland2008.no som utvikles og drives i et samarbeid mellom Vest-Agder fylkeskommune og Wergeland 2008.

c) Et samlende symbol for markeringer som skjer i den hensikt å feire 200-årsjubileet for Henrik Wergelands fødsel i 1808, og som bidrar til å nå de visjoner og mål som er fastsatt for Wergeland 2008s arbeid.

VISJONEN for jubileet er å skape:

Fornyet engasjement i kampen for praktisering av likeverd, toleranse og frihet lokalt og globalt.

Større innsikt i den rolle kunst kan spille i bygging av et demokratisk samfunn.

Økt forståelse for den betydning enkeltmennesker kan ha i bekjempelse av urett.

MÅLET for jubileet er:

Å skape interesse for, innsikt i og engasjement rundt Henrik Wergelands diktning og samfunnsmessige innsats.

Å gjøre Henrik Wergelands diktning mer tilgjengelig for et bredt publikum.

Å aktualisere de verdier Henrik Wergeland sto for som dikter og samfunnsaktør.


2. Ansvarlige arrangører av jubileumstiltak som faller inn under de nevnte visjoner og mål, kan benytte logoen i sin kommunikasjon med publikum, dvs. i annonser og på plakater og programmer og lignende. Logoen skal ikke brukes i forbindelse med planlegging av tiltak, f.eks. ved søknad om finansiering, inngåelse av kontrakter og samarbeidsavtaler osv. Når logoen benyttes i kommunikasjon med publikum, skal det være tydelig hvilken institusjon eller organisasjon som står bak og har det faglige/kunstneriske ansvar for arrangementet. Wergeland-logoen skal kun benyttes for å antyde at arrangørene anser arrangementet å være et ledd i landets feiring av Wergeland-jubileet i 2008.
3. Logoen kan brukes i de utgavene som er godkjent av logoens eiere og som kan lastes ned fra dette nettstedet.
4. Institusjoner og organisasjoner som velger å benytte Wergeland-logoen i forbindelse med jubileumstiltak, skal informere Wergeland 2008 om dette på følgende måter:
a) Når det besluttes at logoen skal benyttes, skal en e-post sendes til wergeland2008(a)nb.no med opplysninger om det planlagte tiltaket.
b) Når tiltaket er avviklet, skal en e-post sendes til wergeland2008(a)nb.no med en kort rapport (program, antall deltakere, eventuell evaluering etc.)
Wergeland 2008 forbeholder seg retten til å benytte opplysningene som oversendes, til bruk på sine nettsider og i sitt dokumentasjons- og rapporteringsarbeid.

Einar Solbu, 14. januar 2008 | Skriv ut siden