Er det ikke Hjertelag, Geni og Ulykke, Gud giver Udødelighedens fagreste Krandse?

Se flere sitater
 • admin, 04.02.2008 13:05:00

  Alvær, Frøydis

  Wergelands diktning for barn  Wergelands tekster for fremføring med barn og ungdom

  Les mer
 • Gro Roksand, 07.02.2008 17:45:00

  Helland, Frode

  Jan van Huysums Blomsterstykke og konteksten for det Debatten mellom Welhaven og...

  Les mer
 • Gro Roksand, 08.02.2008 12:45:00

  Greibrokk, Jostein

  Wergelands kritiske prosadiktning, bl.a. Sortkridttegninger, Figurer og Lofthus-tekstene Henrik...

  Les mer
 • admin, 08.02.2008 13:25:00

  Lyhmann, Kristin

  Wergelands dramatikk

  Les mer
 • Gro Roksand, 08.02.2008 14:45:00

  Thon, H. Jahn

  Wergeland og havet Wergeland, Norges store taper Wergeland og Den indiske Cholera

  Les mer
 • Gro Roksand, 08.02.2008 15:15:00

  Hamre, Torleif

  Wergelands liv og diktning (oversikt, innføring) Wergeland og Eidsvoll –  Wergeland og 17....

  Les mer
 • Gro Roksand, 08.02.2008 15:20:00

  Myhren, Dagne Groven

  Religiøs toleranse i Henrik Wergelands ånd Wergeland og kirkefedrene Henrik Wergelands...

  Les mer
 • Gro Roksand, 08.02.2008 15:20:00

  Kydland, Anne Jorunn

  Henrik Wergeland og musikk (tonesetting av Wergelands tekster / hans forhold til musikk) Om...

  Les mer
 • Marte-Kine Sandengen, 19.02.2008 15:15:00

  Wergeland, Ingrid Elise

  Teologen Henrik Wergeland

  Les mer
 • Gro Roksand, 20.02.2008 17:00:00

  Uthaug, Geir

  Henrik Wergeland – en dikter fremfor alt. Generelt foredrag om Wergeland med vekt på...

  Les mer
 • Marte-Kine Sandengen, 21.02.2008 11:20:00

  Ramsdal, Hanne

  Frihet, sannhet og kjærlighet! Et møte med dikteren, mennesket og ”løvetannen” Henrik Wergeland....

  Les mer
 • Gro Roksand, 22.02.2008 10:20:00

  Myhren, Dagne Groven og Egil A. Wyller

  Henrik Wergelands krystallinske univers, med vekt på diktet "Følg Kaldet". Foredrag, respons og...

  Les mer
 • Marte-Kine Sandengen, 07.03.2008 11:10:00

  Gundersen, Svein

  Henrik Wergeland som dramatiker

  Les mer
 • Marte-Kine Sandengen, 21.04.2008 16:45:00

  Tellefsen, Rut

  Wergeland – Vårt lands største og minst kjente dikter?

  Les mer
 • Marte-Kine Sandengen, 13.05.2008 10:25:00

  Lind, Beate Weisser

  Henrik Wergeland – folkeopplyser og samfunnsrefser i nasjonsbyggingens tjeneste

  Les mer
 • Gro Roksand, 04.06.2008 12:20:00

  Voxen, Trond

  Den Engelske Lods som forløper for Terje Vigen

  Les mer
 • Marte-Kine Sandengen, 12.09.2008 08:50:00

  Michaelsen, Johanne Louise Groven

  Johanne Louises Wergelandsforedrag

  Les mer