Lykke eller Ulykke ligger fremfor alt i de Anskuelser, man har om samme.

Se flere sitater

Teologen Henrik Wergeland

Teologen Henrik Wergeland

Målgruppe(r)

Mennesker som er interessert i religion. Alder: Midt i livet

Varighet

Ca. 1 klokketime med anledning til å stille spørsmål

Beskrivelse

Jeg tar opp diverse sider ved Henrik Wergelands teologi og viser hvordan Bibel/språk-studier har påvirket hans diktning og billedskapende evne.

Krav til lokale, utstyr etc.

Egnet foredragslokale gjerne med høyttaler og talerstol

Hjemmeside

Ingen, men se Nordberg Menighetsblad 1.nr. 2008

Perioder

Under forutsetning av planlegging i god tid ingen begrensninger på dette punktet

Ønsket honorar

Kr. 2000,-

______________________________________________________________________

Om foredragsholderen

Sokneprest i domprostiet i Oslo. Utdannelse: teolog og filolog

Kontakt

Epost: ingrid.elise.wergeland(at)oslo.kirken.no
Tlf: 23314627 (jobb), 41420842 (mob), 22236470 (privat)
Adr.: Heierstuveien 3c, 0880 Oslo

Merknader

Har holdt foredrag om dette ulike steder, særlig tilknyttet Kirkeakademiet.

Marte-Kine Sandengen, 19. februar 2008 | Skriv ut siden