Jeg i slet Lune, Morgenblad? Jeg, som kun behøver et Glimt af Solen forat briste i høi Latter af en Glæde jeg ikke kan forklare mig?

Se flere sitater

Tittel

Et Verdensdyp av Frihet
Henrik Wergeland. Liv – diktning – verdensbilde

Type utgivelse

Litterær biografi. Ib. Illustrert. 640 sider.

Målgruppe

Den litterære allmennheten

Utgivers omtale

Henrik Wergeland beskrev seg selv som en mangesidig diamant, og denne utrolige, urolige, livsbejaende, kontemplative dikterens mangfold spenner ”fra himmel til hel”. Han var en frihetsånd som hørte hjemme i en større sammenheng, for diktningen og menneskets tanke krevde han grenseløse rom. Det er ikke til å unngå at han måtte skape uro i vårt lille miljø. Men mens det sjelden var stille rundt ham, hadde han i seg selv en stillhet han kunne gå inn i. Derfra henter han sin metafysiske grensesprengende poesi, derfra mottar han visjoner og får inspirasjon til å skape. Som poet er Wergeland uovertruffen. Det gis et bilde av Dikteren som går i rette med det endimensjonale, som særlig de siste tiårene har festet seg. Uthaug viser at Wergeland er et kontinent vi ennå har til gode å oppdage. Og dette kontinent er ”et Verdensdyb af Frihed, en Himmel af Sandhed, opfylt af Kjærlighed som Solegran, der smeltende i tusinforme’de Verdner”.

Om forfatteren

Som forfatter, lyriker og gjendikter har Geir Uthaug vist en enestående evne til å trenge inn i det romantiske univers. Han har gjendiktet en rekke av nøkkelverkene i romantikken, fra Byrons Don Juan til Keats Endymion. Hans verk om William Blake, Den kosmiske smie, høstet anerkjennelse i inn- og utland. Geir Uthaug har skrevet lyriske og dramatiske verker, og har arbeidet som kritiker i Morgenbladet og Aftenposten. Uthaug har mottatt Oslo Byes stipend som oversetter, og fikk i 2005 Kunstnerforeningens Pareliusstipend for sin litterære innsats.

Hvor får du kjøpt boken?

Hos alle bokhandlere, nettbokhandlere og forlagets nettside: www.kolorittforlag.com

Utgivers hjemmeside

Koloritt Forlag AS: www.kolorittforlag.com

Utgivelsestidspunkt

17. juni 2008

Andre opplysninger

Boken lanseres på Eidsvoll 17. juni. Det blir først et kåseri i Rikssalen. Deretter er det presentasjon av boken, signering og kunstneriske innslag i Wergelands Hus ved Eidsvollsbygningen. Forfatteren fremfører en prolog laget for jubileumsdagen i Eidsvolls kulturhus ”Panorama” samme kveld.

Geir Uthaug: Et Verdensdyp av Frihet

Gro Roksand, 28. april 2008 | Skriv ut siden