Hvad er vanskeligst? – Sig Selv at kjende. Hvad er lettest? – Til andre Raad at sende.

Se flere sitater

Tittel

Wergelandenes Kristiansand – Byguide

Kort beskrivelse

Wergelandfamilien var preget av sin tid og av sin by, men de preget også selv tiden og byen – og ettertiden. Denne byguiden til Kristiansand viser deg vei til tre ting:

– til Kristiansand på Wergelandfamiliens tid

– til livshistoriene og de viktigste arbeidene til de fem mest kjente familiemedlemmene; Henrik, Camilla, Nicolai, Oscar og Alette.

– til de stedene i Kristiansand der du kan oppleve hvordan Henrik, Camilla og Oscar sine idealer har preget utformingen av byen og landskapet, og til steder der minnene om dem er bevart.

Tekst av:
May-Brith Ohman Nielsen
Jahn Holljen Thon

Utgiver

Wergelandselskapet

ISBN

978-82-997855-0 I

Utgivers hjemmeside

www.wergelandselskapet.no

Utgivelsestidspunkt

2008

Wergelandenes Kristiansand

Marte-Kine Sandengen, 17. desember 2008 | Skriv ut siden