Hør paa meget! tal dog blot Hvad til Tid og Sted er godt!

Se flere sitater
 • Administrator, 22.01.2008 00:00:00

  sitat 1

  Boghylden er den Stige,der fører til at blive Overmandens Lige.

  Les mer
 • Administrator, 22.01.2008 00:00:00

  Sitat 2

  Saa skjøn er ingen Jordens Blomst som Smilet.

  Les mer
 • Administrator, 22.01.2008 00:00:00

  sitat 3

  Sorgens Poesi er Stumhed. Aandens Øre hører den.

  Les mer
 • Gro Roksand, 22.01.2008 00:00:00

  Sitat 4

  Som Insektets Stik i Muslingen, avler Fornærmelser kun Perler i mit Hjerte.

  Les mer
 • admin, 22.01.2008 00:00:00

  Sitat 5

  Klag ikke under Stjernerne over Mangel paa lyse Punkter i dit Liv.

  Les mer
 • Gro Roksand, 11.03.2008 00:39:35

  Sitat 6

  Frihed uden Viisdom have,O det er en skræksom Gave!

  Les mer
 • Gro Roksand, 22.01.2008 00:00:00

  Sitat 7

  Nyd kun den Fryd, hvis Eftersmagdit Hjerte gjemmer med Behag.

  Les mer
 • Gro Roksand, 22.01.2008 00:00:00

  Sitat 8

  Ord? Som Verden saa foragter?                  Ord i Digt? Endnu meer foragteligt!

  Les mer
 • Gro Roksand, 22.01.2008 00:00:00

  Sitat 9

  ... en Vision er Beviis nokog læseligt nok for Troens Øie.

  Les mer
 • Gro Roksand, 22.01.2008 00:00:00

  Sitat 10

  Se nøje, skal du øjnedet Store i det Smaa.Sig Guddomstanker højne paa Græssets veke Straa.

  Les mer
 • Gro Roksand, 22.01.2008 00:05:00

  Sitat 11

  Stenen i Stefanens Pande – Den er Løgnen mod det Sande.

  Les mer
 • Gro Roksand, 22.01.2008 00:00:00

  Sitat 12

  Løgnen kun Sekunden vinder. Intet Sandhedsord forsvinder.

  Les mer
 • Gro Roksand, 22.01.2008 00:00:00

  Sitat 13

  Hør paa meget! tal dog blot Hvad til Tid og Sted er godt!

  Les mer
 • admin, 22.01.2008 00:00:00

  Sitat 14

  Onde Tanker banke altid paa. Luk til, saa maae de gaae.

  Les mer
 • Gro Roksand, 22.01.2008 00:00:00

  Sitat 15

  Lidenskab er Last, bruges den slet; men Dyd, bruges den ret.

  Les mer
 • admin, 22.01.2008 00:00:00

  Sitat 16

  Vær Snegl i Raad, en Ørn i Daad!

  Les mer
 • admin, 22.01.2008 00:00:00

  Sitat 17

  Væk med Fylla, Boka, men ikke Flaska paa Hylla.

  Les mer
 • Gro Roksand, 22.01.2008 00:00:00

  Sitat 18

  Heller end i Kiste samle Guld,saml du din Hjerneskal fuld!

  Les mer
 • Gro Roksand, 22.01.2008 00:00:00

  Sitat 19

  Hjælp dig selv, er Tingen!Det jeg har af Fuglen lært.Bækken har mig Vand forært;men selv jeg maa det...

  Les mer
 • Gro Roksand, 22.01.2008 00:00:00

  Sitat 20

  Det Stærkeste er Nødvendighed, som Alting overvinder. Det Viseste er Tiden, som alle Ting opfinder.

  Les mer
 • Gro Roksand, 22.01.2008 00:00:00

  Sitat 21

  Jeg elsker ikke evindelig blaa Himmel, som jeg hader dumme glanende Øine.

  Les mer
 • Gro Roksand, 11.03.2008 00:19:21

  Sitat 22

  Les mer
 • Gro Roksand, 11.03.2008 00:20:45

  Sitat 23

  Man har opdaget den blodige Pande, jeg har faaet ved at følge Principet "beint fram".

  Les mer
 • Gro Roksand, 22.01.2008 00:00:00

  Sitat 24

  Hvo finder i sig Selv ei Fred, forgjæves søger den paa andet Sted.

  Les mer
 • Gro Roksand, 22.01.2008 00:00:00

  Sitat 25

  Hersk over Dyret! over dig Selv, det første i Rækken!

  Les mer
 • Gro Roksand, 22.01.2008 00:00:00

  Sitat 26

  Ei Kjærlighed har noget Tomt omkring sig, liig Kilden rundtom hvilken Alting blomstrer.

  Les mer
 • Gro Roksand, 22.01.2008 00:00:00

  Sitat 27

  At roe sig langt fra Land gjør tidt skibbruden Mand.

  Les mer
 • admin, 22.01.2008 00:00:00

  Sitat 28

  Dit Blik er tankefuldt, din Taaredugg et Speil, Der viser i dit Dyb os alt, kun ingen Feil.

  Les mer
 • Gro Roksand, 11.03.2008 00:22:16

  Sitat 29

  Du i dit Hjerte før i din Pande finde det Sande!

  Les mer
 • Gro Roksand, 22.01.2008 00:00:00

  Sitat 30

  Hvad er vanskeligst? – Sig Selv at kjende. Hvad er lettest? – Til andre Raad at sende.

  Les mer
 • Gro Roksand, 22.01.2008 00:00:00

  Sitat 31

  Det stille Vand har dybe Grunde. Vogt dig for dybe Buk og søde Munde!

  Les mer
 • Gro Roksand, 11.03.2008 00:17:56

  Sitat 32

  Gods gjør Mod, Mod gjør Overmod, Overmod sjelden god.

  Les mer
 • Gro Roksand, 22.01.2008 00:00:00

  Sitat 33

  Thi Frihed er Himmelens Sag. Var Englen ei fri, da i Himlen blev Oprør

  Les mer
 • Gro Roksand, 03.02.2008 01:20:00

  Sitat 35

  Vær i Et og Alt dig Selv! Det er Sejrens Kunst, min Sjel!

  Les mer
 • Gro Roksand, 23.02.2008 22:40:00

  Sitat 36

  I Enkeltmand, som bliver underkuet, er Hver og En med samme Skjebne truet.

  Les mer
 • Gro Roksand, 23.02.2008 22:48:05

  Sitat 37

  Der er Slægtskab mellem Sjelen og Stjernerne.

  Les mer
 • Gro Roksand, 23.02.2008 22:51:38

  Sitat 38

  Intet – Større eller Mindre – Intet frugtløst og forspildt, er der Hensigt i dets Indre, længes ud...

  Les mer
 • Gro Roksand, 23.02.2008 22:50:00

  Sitat 39

  Nei, Presse, løft din stærke Arm! befri Alverden i din Harm fra Tvang!

  Les mer
 • Gro Roksand, 23.02.2008 23:10:00

  Sitat 40

  Se, god er al Guds Skabnings Hær Fornuften dog det Bedste, thi den hans Billed bær. Gud derfor...

  Les mer
 • Gro Roksand, 23.02.2008 23:10:00

  Sitat 41

  Jeg i slet Lune, Morgenblad? Jeg, som kun behøver et Glimt af Solen forat briste i høi Latter af en...

  Les mer
 • Gro Roksand, 23.02.2008 23:10:00

  Sitat 42

  Berøv ikke Landskabet dets brusende Bæk! Høistærede Vidjebusker, tillader Bækken at skumme, naar den...

  Les mer
 • Gro Roksand, 23.02.2008 23:20:00

  articlelist.aspx?m=28&amid=441

  Er det ikke Hjertelag, Geni og Ulykke, Gud giver Udødelighedens fagreste Krandse?

  Les mer
 • Gro Roksand, 23.02.2008 23:32:48

  Sitat 44

  Lykke eller Ulykke ligger fremfor alt i de Anskuelser, man har om samme.

  Les mer
 • Gro Roksand, 23.02.2008 23:35:42

  Sitat 45

  Fremad mod alle Baand, som qvæle Aand og Haand! Fremad til Alt, som Sandt er og Frit!

  Les mer
 • Gro Roksand, 23.02.2008 23:35:00

  Sitat 46

  Og med Harme, Brødre, vi mindes: end er Friheden hyllet i Slør. Skal dens Søster, Liigheden, findes...

  Les mer
 • Gro Roksand, 23.02.2008 23:40:00

  Sitat 47

  Vinden blæser Blærer op, Indbildninger en Nar. De blie' nok begge stive, men tomme som de var.

  Les mer
 • Gro Roksand, 23.02.2008 23:50:00

  Sitat 48

  Christen, Moslem, Hedning, Jøde maatte dog hverandre møde inden samme Faders Arme.

  Les mer
 • Gro Roksand, 23.02.2008 23:50:00

  Sitat 49

  Misnøiet ofte med dit Eget, Du ønsker dig saamangt og meget; men tak din Gud, som gav ei mere, end...

  Les mer
 • Gro Roksand, 24.02.2008 00:00:00

  Sitat 50

  Umuligt? Nei! grib bare an, og byd alvorligt til! Tro mig, min Ven, Den meget kan, som bare rigtigt...

  Les mer
 • Gro Roksand, 12.05.2008 10:05:00

  Sitat 51

  ... og jeg skal overnikjøbet give dine Skillinger den Egenskab, at de blive til Dalere, naar du blot...

  Les mer
 • Gro Roksand, 12.05.2008 10:20:00

  Sitat 52

  Dine Diamanter opveje ingen af disse Dugdraaber paa mine Blomster.

  Les mer
 • Gro Roksand, 12.05.2008 10:40:00

  Sitat 53

  Betænk, at om du Græssets Spiren kjendte, da holdt du Skabelsens Nøgle i din Haand!

  Les mer
 • Gro Roksand, 12.05.2008 11:00:00

  Sitat 54

  Haab er gode Aanders Hvisken.

  Les mer
 • Gro Roksand, 12.05.2008 13:20:00

  Sitat 55

  Raad man nok kan give, Klogskab ei Hvo godt Raad Raad lod blive, lod Hjælpen gaae sin Vei.

  Les mer
 • Gro Roksand, 30.06.2008 22:20:00

  Sitat 56

  Du svinger Svøben vild og vredDen Offeret paa Bagenmaa svide svært; thi som du veeder Sandheden jo...

  Les mer
 • Gro Roksand, 09.08.2008 21:10:00

  Sitat 57

  Glem ei, du er Støv!Glem ei, du er mere end Støv!

  Les mer
 • Gro Roksand, 30.10.2008 13:00:00

  Sitat 58

  Fra Rigdom gaaer til Armod Bakke ned. Paa Vejen findes Stationer trende: "Uorden," "Dovenskab" og...

  Les mer
 • Gro Roksand, 30.10.2008 21:20:00

  Sitat 59

  Erindring er al vor Kundskabs Hjerte.

  Les mer
 • Gro Roksand, 20.11.2008 11:45:00

  Sitat 60

  Det er det bedste, Forbindelsen at løse mellem Heste, som trække slet isammen.Amen!

  Les mer
 • Gro Roksand, 24.11.2008 09:25:00

  Sitat 61

  Dine Diamanter opveje ingen af disse Dugdraaber paa mine Blomster.

  Les mer