Christen, Moslem, Hedning, Jøde maatte dog hverandre møde inden samme Faders Arme.

Se flere sitater

Løgnen kun Sekunden vinder. Intet Sandhedsord forsvinder.

"Efter Tidens Leilighed"
Samlede Skrifter b. I 2

Gro Roksand, 22. januar 2008 | Skriv ut siden