Det Stærkeste er Nødvendighed, som Alting overvinder. Det Viseste er Tiden, som alle Ting opfinder.

Se flere sitater

Onde Tanker banke altid paa. Luk til, saa maae de gaae.

For Almuen, Levnets- og Velfærds-Viisdom, del 2.
Samlede Skrifter b. IV 1

admin, 22. januar 2008 | Skriv ut siden