Christen, Moslem, Hedning, Jøde maatte dog hverandre møde inden samme Faders Arme.

Se flere sitater

Jeg elsker ikke evindelig blaa Himmel, som jeg hader dumme glanende Øine.

"Mig Selv"
Samlede Skrifter b. I 2

Gro Roksand, 22. januar 2008 | Skriv ut siden