Det Stærkeste er Nødvendighed, som Alting overvinder. Det Viseste er Tiden, som alle Ting opfinder.

Se flere sitater

Man har opdaget den blodige Pande, jeg har faaet ved at følge Principet "beint fram".

Hassel-NødderSamlede Skrifter b. IV 7

Gro Roksand, 11. mars 2008 | Skriv ut siden