Det Stærkeste er Nødvendighed, som Alting overvinder. Det Viseste er Tiden, som alle Ting opfinder.

Se flere sitater

Hvo finder i sig Selv ei Fred, forgjæves søger den paa andet Sted.

For Almuen, Levnets- og Velfærds-Viisdom, del 3
Samlede Skrifter b. IV 1

Gro Roksand, 22. januar 2008 | Skriv ut siden