Hvad er vanskeligst? – Sig Selv at kjende. Hvad er lettest? – Til andre Raad at sende.

Se flere sitater

Gods gjør Mod, Mod gjør Overmod, Overmod sjelden god.

For Almuen, Levnets- og Velfærds-Viisdom, del 3
Samlede Skrifter b. IV, 1

Gro Roksand, 11. mars 2008 | Skriv ut siden