Fremad mod alle Baand, som qvæle Aand og Haand! Fremad til Alt, som Sandt er og Frit!

Se flere sitater

Der er Slægtskab mellem Sjelen og Stjernerne.

”Mig Selv”
Samlede Skrifter b. I 2

Gro Roksand, 23. februar 2008 | Skriv ut siden