Nei, Presse, løft din stærke Arm! befri Alverden i din Harm fra Tvang!

Se flere sitater

Der er Slægtskab mellem Sjelen og Stjernerne.

”Mig Selv”
Samlede Skrifter b. I 2

Gro Roksand, 23. februar 2008 | Skriv ut siden