Betænk, at om du Græssets Spiren kjendte, da holdt du Skabelsens Nøgle i din Haand!

Se flere sitater