... og jeg skal overnikjøbet give dine Skillinger den Egenskab, at de blive til Dalere, naar du blot snuer dem dygtig.

Se flere sitater

Ord? Som Verden saa foragter?                  Ord i Digt? Endnu meer foragteligt!

"Sandhedens Armée", JødindenSamlede Skrifter b. I 3

Gro Roksand, 22. januar 2008 | Skriv ut siden